Testiraportit ja lainsäädäntö

Testiraportit - laadun ja kestävyyden tae

Kulo lumiesteet on testattu kattavasti jotta ne olisivat turvallisia käyttää ja kestäisivät rankimmatkin sääolosuhteet.

CE-hyväksytty lumieste

Toimintamme alussa tuotteemme testattiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun testilaboratorion toimesta.
Seinäjoen laboratorio valittiin muun muassa lyhyemmän jonotusajan vuoksi. Seinäjoen ensimmäiset testin ovatkin valmistuneet jo 2009, kun VTT:n testit ovat valmistuneet vasta kesällä 2014. Seinäjoen testit ovat osittain myös laajemmat kuin VTT:n testit, koska VTT:llä ei ole testattu esim. mineriitti- ja tiilikatteelle tapahtuvaa liimakiinnitystä laisinkaan.
Seinäjoen ja VTT:n testitulosten loppuraportit ovat kuitenkin niin lähellä toisiaan, että emme näe tarpeellisena lähteä tekemään kalliita testauksia puuttuvilta kattomateriaaleilta ja niihin liittyvistä lumiestekiinnityksistä toiseen kertaan.

Liimakiinnityksien ja ruuvikiinnityksien huomattavasta erosta haluamme mainita muutaman seikan:

1. Kiinnitykset Ruuveilla näyttävät huomattavasti lujemmilta kuin liimakiinnitykset.

2. Ruuvikiinnityksen testissä ei testattu ruodelaudoituksien lujuutta vaan paljonko itse lumieste ja ruuvit kestävät, koska käytössä olevia ruodelautoja ei voida verrata toisiinsa. Ruuvikiinnityksen ruodelaudoitukseksi valittiinkin 50 mm paksua koivuvaneria joka ei missään tapauksessa tulisi testissä pettämään ensimmäisenä. Tällaisia ruodelaudoituksia tuskin löytyy keneltäkään.

3. Lumiesteiltä vaaditaan 5 kN kestävyyttä ( noin 500 kiloa) yhdeltä juoksumetriltä. Molempien testi-laporatorioiden loppuraporttien perusteella voidaan todeta että Kulo lumiesteet ylittävät kaikilla kiinnitysmenetelmillä moninkertaisesti tuon vaaditun minimi vaatimuksen, myös liima kiinnityksessä.

4. Ruuvikiinnitysten ja liimakiinnitysten todellinen ero ei olekaan suuren suuri jos ruodelaudoitus on normaalia kuusilaudoitusta. Liimakiinnityksen onnistuminen on aina kiinni myös siitä että liimattavat pinnat ovat puhdistettu hyvin esim. Kulo Cleaner puhdistusaineella.

5. Testeistä selvisi myös yksi Kulo lumiesteen hieno ominaisuus. Nostettaessa kuormitusta niin ylös että saavutettiin lumiesteen raja jossa este rikkoutuu, Kulo lumieste ei koskaan riko itse katto materiaalia, vaan este joko hajoaa, ruuveista irtoaa hattu, tai liimakiinnityksessä liimakerros esteen alla halkeaa ennen kuin kattopinta särkyy. 

VTT - Testiraportti

Testit suoritettiin VTT:n laboratoriossa vuodenvaihteessa 2013-2014
VTT :n testiraportissa esiintyvät voimat on ilmoitettu kilonewtoneina. 
Että saadaan newtoneista kilopondeja täytyy puristusarvot kertoa 101,97 kertoimella. 

Valmistajan huomautus VTT:n raportista:
VTT:n testissä testattiin ainoastaan mitä lumieste kestää, eikä esim. paljonko ruodelaudoitukset kestävät.
Testin ruuvikiinnitykset ruuvattiin 50 mm paksuun vanerialustaan, että voidaan todeta lumiesteen todellinen lujuus. Käytännössä ruodelaudoituksena käytetään kuusilaudoitusta, jolloinka kiinnityksen todellinen lujuus on lähempänä liimakiinnityksen lujuutta. Liimakiinnityksen heikoin kiinnitys 4,3 kilonewtonia (noin 438,50 kg) on kuitenkin aivan riittävä. Asennusohjeen mukaan Kulo Lumiesteitä tulee asentaa 4 kpl / juoksumetri, silloin päästään melkein 2000 kg lumikuorman kantavuuteen per jm. Viranomais vaatimus on 5 kN / jm, noin 500 kg. 

SEAMK - Testiraportti satulamallin ruuvikiinnitykselle

Testit suoritettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun testilaboratoriossa huhtikuussa 2009.
Verrattaessa testitulosta VTT:n 2014 tekemään testiin, tulokset ovat lähes yhteneviä.
Testi jossa este on kiinnitetty neljällä ruuvilla esteen reunoilta on lähes yhtenevä, mutta verrattaessa kiinnitystä kolmella ruuvilla esteen päältä, eroavat Seinäjoen ja VTT:n testit toisistaan aika paljon.
Asia selittyy siten että Seinäjoella esteet kiinnitettiin ruuveilla esteen keskireijistä, josta Satulamallin estettä ei pidä kiinnittää kuin ainoastaan silloin jos esteen alla on kuvioitu pelti joka vastaa esteen pohjaan. VTT:n testissä aaltomainen pelti vastasi esteen pohjaan, kun taas Seinäjoen testissä este oli kiinnitetty esteen keskireijistä ilman että esteen alla ei ollut estettä tukevaa peltikatetta. 
Tutustu molempien laitosten testi kuviin josta asian voi huomata havainnollisemmin.

SEAMK - Testiraportti satulamalin liimakiinnitykselle pelti ja betonitiilelle

Testit suoritettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun testilaboratoriossa huhti-toukokuussa 2011

SEAMK - Testiraportti satulamalin liimakiinnitykselle mineriitti- ja varttikatteelle

Testeissä käytettiin Kulo 1 -liimaa.

Tasa lumiesteen testaus ruuvikiinnityksellä tasaisille katteille

Testit on tehty Kulon Tasa lumiesteen ruuvikiinnitykselle peltikatteella.
Tasa lumiesteelle tehtiin Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa kaksi testiä. Ensimmäisessä Tasa lumieste oli kiinnitetty kateruuveilla pellin lävitse suoraan ruodelautaan. Testissä ruodelauta katten alla murtui noin 550 kilon paineessa ja este irtosi kiinnityksestään. Toisessa testissä este oli kiinnitetty vahvempaan vanerialustaan jolloin ruuvit antoivat periksi noin 820 kilon paineessa

Lämpötilavaihtelujen vaikutus liimatun lumiesteen käyttäytymiseen

SeAMK testausraportti lämpötilavaihtelujen vaikutus liimatun SATULA-lumiesteen käyttäytymiseen.

Huom! Testiraportissa esiintyvät voimat on ilmoitettu newtoneina.
Että saadaan newtoneista kilopondeja täytyy puristusarvot jakaa 9,80665 jakajalla.
Nyrkkisääntönä voidaan kertoa, että yksi kilopondi (kilogramma) vastaa noin kymmentä Newtonia