Miksi Kulo Lumiesteet ?

Tässä esitteessä pohditaan Kulo Lumiesteiden ja perinteisten metallisten lumiesteiden käytännön eroja, tai että onko niitä?

Kulo Lumiesteiden asennusohjeista löydät erilaisia vaihtoehtoja mitenkä Kuloja kiinnitetään erilaisille kattomateriaaleille https://www.kulolumieste.com/pages/fi/asennusohjeet.php. Kulon kotisivuilta löydät myös VTT:n ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun (SeAMK) tekemät testit Kulo Lumiesteiden kestävyydestä erilaisilla pinnoitteilla https://www.kulolumieste.com/pages/fi/testiraportit.php.

Kuvassa alla VTT:n raportti Kulo Lumiesteiden kiinnityksestä, sekä ruuvi, että liimakiinnityksellä puraalipintaiselle pellille. VTT :n raportissa raportoidaan paljonko yksi Kulo lumieste kestää sivuttaista painetta. Kuloja asennetaan 4 kpl / jm, elikkä lukema on kerrottava 4:llä että saadaan yhden juoksumetrin tulos. Esim. Kulon yksi liimattu Tasa lumieste kestää 4,9 kN/ kpl * 4 = 19,6 kN/ metri. Yksi (1) kN = 101,97 kg, siis liimatun Tasamallin kyky hallita lumikuormia on noin 2000 kg/metri. Viranomaisvaatimus lumiesteillä on että sen tulee hallita 5 kN painetta / jm (noin 500kg). VTT:n testissä on huomattava, että se tehtiin niin pitkälle kunnes este irtosi liimauksesta, tai estelevy irtosi esteen pohjasta. VTT:n testissä Kulon Satula mallin lumiesteelle tehtiin ainoastaan ruuvikiinnitys testi, koska liimakiinnitystesti oli tehty jo aiemmin SeAMK:n toimesta.

 

Miksi asentaa Kulo-lumiesteet ?

Pohdimme tässä esitteessä mitkä ovat ne tärkeimmät erot miksi kannattaa asentaa Kulo Lumiesteet, eikä perinteisiä Metallisia Lumiesteitä.

Metalliset lumiesteet ovat testattuja, ne ovat pitkäikäisiä ja oikein asennettuna ne myös kestävät pitkään, mutta Metallisen Lumiesteen rinnalle on kivunnut Polykarbonaatista valmistettu Kulo Lumieste, joka on CE hyväksytty ja perusteellisesti tutkittu.

Erilaisille lumiesteille saattaa sattua kuitenkin ongelmia jos esim. lumikuormat jostain syystä ylittyvät, tai jos lumiesteitä asennettaessa asennusohjeet laiminlyödään. Esteitä on saatettu asentaa katolle liian vähän, niin että lumivyöry katolla pääsee eskaloitumaan. Myös ikääntyminen voi tehdä tepposia ja siitä syystä lumieste on irronnut kiinnityksestään lumikuorma paineessa.

Kattoturvatuotteiden käytöstä on Ympäristöministeriö julkaissut ohjeistuksen jonka mukaan kaikki kattoturvatuotteet on tarkistettava vuosittain ja niille on tehtävä huolto kerran kymmenessä vuodessa.

Jos metallisen lumiesteen tarkistukset ja huollot on laiminlyöty saattaa kiinnitysruuvit olla löystyneitä, tai ruostuneita, josta syystä este on suuressa vaarassa irrota kiinnityksestään. Myös Kulo Lumiesteelle on tehtävä samat tarkistukset ja huollot, sillekkin saattaa sattua samoja ongelmia kuin perinteiselle metalliselle lumiesteelle, kiinnitysruuvit saattavat pettää, tai liimaus on saattanut epäonnistua. Joka tapauksessa, Kulo Lumieste ei koskaan riko itse kattoa vaikka lumivyöry olisikin rymistänyt sen ylitse !

Jos metallinen lumieste irtoaa kiinnityksestään peltikatolla, on kattokin silloin yleensä rikki.

Metallisen lumiesteen irtoaminen peltikatosta repii kattoon isoja reikiä ja repeämiä kun ruuvit repivät itsensä irti aluslaudoituksista.

lumiesteet katolla

Kulo Lumieste on kehitetty siten, että se ei koskaan riko kattoa jos lumivyöry katolla jostainsyystä eskaloituu. Tutustu Kulo Lumiesteen suunniteltuun rakenteeseen alempana !

 

 

Konesaumakaton lumiesteet

                                                Jos Metallisia lumiesteitä käytetään konesaumakatoilla, kiinnitetään se silloin                                                                                    konesaumakaton saumoihin puristinjalaksilla, jotka puristetaan                                                                                                              ruuvikiinnittimillä konesaumakaton saumoihin. Näissä kiinnityksissä on ollut                                                                                      paljon ongelmia, puristimen ruuvit on saatettu kiristää väärään momenttiin.                                                                                        Puristinjalaksen ruuvit ovat saattaneet jäädä liian löysälle, jolloin on vaara,                                                                                          että kiinnitysjalas luistaa saumassa, löysä kiinnitys saattaa vaurioittaa                                                                                                  saumaa, tai jopa rikkoa sauman. Myös ikääntyminen saattaa                                                                                                                    löysätä puristimen ruuveja.

                                                                          Puristimen ruuvit on saatettu kiristää myös liian tiukkaan. Liian tiukkaan                                                                                        kiristetyt ruuvit pullistavat konesaumakaton saumaa auki, puristimen ylä- ja                                                                                  alapuolelta, niin että saumaan pääsee syntymään vuotokohtia. Jos katolta                                                                                  puuttuu aluskate, on tällainen vuoto vaarassa aiheuttaa vesivahinkoa katolla.                                                                              Lisäksi metalli joka väsyy (saumapullistumat) alkaa korroosio kuluttaa kattoa                                                                                aika vikkelään ja katon käyttöikä lyhenee.


 

 

Metallisten lumiesteiden käyttö tiili- ja mineriittikatoilla (Varttikatot) on myöskin aiheutunut paljon ongelmia.

Metallinen lumieste kiinnitetään tiilikatolla kattotiilen päälle, lumiesteen kiinnitysjalka sujutetaan yläpuolisen tiilen alta tiilikaton ruoteisiin, tai apuruoteisiin. Vattikatteella jalakset ruuvataan varttikatteen lävitse ruodelaudoitukseen. Varttikatteen ruodeväli on kuitenkin pitkä ja näille katoille on vaikea löytää muuta sopivaa lumiestettä kuin Kulo Lumieste.

Tiili- ja mineriittikatteet ovat rakenteeltaan herkästi halkeavia, jolloin runsaslumisina talvina tiili- ja varttilevyjä halkeilee kovassa paineessa kun lumiestejalka painaa tiiltä pistemäisesti liian pieneltä alalta.


 Kulo Lumiesteitä asennettuna varttikatteelle Toivakassa !


 Liimattu Kulo Lumieste mineriitti / varttikatteela, liimakiinnitystä on tehostettu yhdellä varttikateruuvilla !
 

Lasikatteille metallisia lumiesteitä kiinnitetään ruuveilla lasilevyjen välisiin alumiinilistoihin, kovassa paineessa ja runsaslumisina talvina on näitä kiinnityksiä irtoillut alumiinilistoista.

Liimattu Kulo Lumieste ei koskaan riko lasi, mineriitti, tai Tiilikattoja !

Jotta yllä olevilta vahingoilta pystyttäisiin välttymään, on Kulo Lumiesteen käyttäminen varteenotettava vaihtoehto Lumiestemarkkinoilla.

Kulo lumieste on kehitetty hallitsemaan katoilla olevia lumikuormia samalla tavalla kuin metalliset lumiesteet tekevät.

Kulo Lumieste valmistetaan UV valosuojatusta polykarbonaatista josta syystä Kulot kestävät pitkään, eikä haurastumista tapahdu kuten tavanomaisilla muoveilla, jos niitä käytetään jatkuvasti ulkosalla ja auringonvalossa. Vastaavasta polykarbonaati laadusta valmistettuja tuotteita käytetään mm. luodinkestävissä laseissa, lentokoneiden ikkunoissa ja ajoneuvojen ajovalojen kivisuojuksina, sekä lukuisissa muissa kestävyyttä vaativissa kohteissa.

Kulo Lumiesteet on kehitetty ja suunniteltu hallitsemaan katolla olevia lumikuormia. Kulot on testattu VTT:n ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun (SeAMK) toimesta, näistä testeistä voidaan todeta Kulojen hallitsevan lumikuormapainetta katoilla paremmin kuin millään muulla lumiesteellä pystytään hallitsemaan.

 

Mutta myös Kulot voivat särkyä kovassa käytössä ja tässä tapauksessa on huomioitava seuraavia seikkoja.

Kulo Lumieste on suunniteltu siten, että Kuloja on aina asennettava asennusohjeen mukaan oikea määrä, jos tästä tingitään, on Kuloillakin vaara särkyä.

Hyvin harvinaista, mutta mahdollista on, että paikallinen lumikuorma ylittyy. Kinostuminen tai vain runsas lumentulo saattaa kasvattaa lumikuormia ylitse minkään asennusohjeen.

Kulo Lumiesteiden asennusohjeissa on otettu huomioon 50 viimeisen vuoden maksimaaliset lumikuormat riskikertoimet huomioon ottaen, elikkä Kulon asennusohjeita noudattamalla asennuksien epäonnistuminen on epätodennäköistä, eikä niitä ole vielä 11 vuoden aikana tullut vastaan yhtäkään

Väärin asennettuja ja siksi rikkoutuneita Kuloja on kyllä tullut vastaan aina silloin tällöin, nämä rikkoutuneet ja reklamoidut esteet on Kulo Lumiesteen toimesta aina pyritty tarkistamaan ja korjaamaan.

VTT:n ja SeAMK testien perusteella pystytään toteennäyttämään että Kulot kestävät moninkertaisesti enemmän Lumikuormapainetta kuin yksikään muu lumieste kestää.

Kulo Lumiesteet on kuitenkin suunniteltu siten, että vaikka Kulot kestävät hyvin painetta, ne eivät kestä niin hyvin iskua.

Kulo Lumiesteen iskunkestävyys on testattu VTT:n toimesta ja se on riittävä siten että Kulojen CE hyväksyntä oli mahdollista.

Tässä iskunkestävyys ominaisuudessa tullaan Kulo Lumiesteen yhteen tärkeimpään ominaisuuteen.

Kulo Lumiesteen estelevystä on tarkoituksella suunniteltu sen paksuinen, että jos lumivyöry iskee, on estelevyn irrottava esteen pohjasta ennemmin kuin katto rikkoutuu. Jos estelevystä tehtäisiin paksumpi, ei levy enää irtoakkaan, vaan lumieste repisi itsensä irti katosta ruuveineen. Koska Kulo Lumieste kestää moninkertaisesti sen paineen mitä ympäristöministeriön ohjeistuksessa vaaditaan, on Kuloja asennettava niin paljon kuin asennusohjeessa neuvotaan, silloin vältytään kokonaan siltä riskiltä että lumivyöry olisi yleensäkään mahdollista.

Myös Kulo Lumiesteelle on tehtävä kaikki samat tarkastukset kuin muillekin kattoturvatuotteille, elikkä ne on tarkastettava vuosittain ja huolto niille on tehtävä kerran kymmenessä vuodessa, kuten Ympäristöministeriön ohjeistuksessa ohjeistetaan. Esim. Kiinnitysruuvit saattavat ikääntyä, vaikka käytettäisiin asennusohjeissa ohjeistettuja ruuvilaatuja, voi kauppojen hyllyillä olevista ruuveista joskus löytyä laatueroja ja tästä syystä vuosittainen tarkastus on paikallaan. Liimakiinnitteisessä lumiesteessä on liimauspintojen puhdistus saattanut epäonnistua ja esteitä saattaa joskus irtoilla liimauksista, vuosittainen tarkistus paljastaa kaikki tällaiset riskit. Liimauksesta irronnut lumieste ei koskaan riko kattoa, liimauskohta puhdistetaan ja pudonneet esteet voidaan liimata katolle uudelleen.  Huomattava on että liimauksesta irtoamisia tapahtuu erittäin vähän ja niissäkin yleisin syy on se että esteitä on asennettu liian vähän, siis asennusohjeita ei ole noudatettu. Liimauspintojen puhdistuksessa käytetään Kulo Cleaner puhdistusainetta, tai vastaavaa puhdistusainetta, puhdistusaine pyyhitään puhtaalla liinalla kattopinnasta, vanhaa likaista liinaa ei pidä käyttää pitkään. Tavallisimmaksi puhdistusviaksi on osoittautunut likainen puhdistusliina ja että myös esteen pohja on puhdistettava ennen liimausta. Useasti asentaja on puhdistanut ainoastaan katteen pinnan, mutta esteen pohja on jäänyt puhdistamatta, jossa on näkymätöntä rasvaan valmistusprosessista johtuen. Kaikissa näissä tapauksissa kiinnityksestä irronnut Kulo Lumieste on kuitenkin jättänyt itse katon ehjäksi ja näin vältytään isoimmilta korjauskustannuksilta.

Tiili ja mineriitti (Vartti) katoilla Kulo Lumieste kiinnitetään pelkästään liimaamalla. Mineriittikatteella liimakiinnitystä voidaan tehostaa yhdellä tai korkeintaan kahdella pitkällä varttikatteen kateruuvilla, tai patteriruuvilla. Katso tiili / mineriittikatteen asennusohjeet web sivuiltamme.

Käytettäessä Kulo Lumiesteitä Tiili- ja mineriittikatteella lumikuormanpaine leviää laajemmalle alueelle eikä siten rasita yksittäistä levyjä samassa määrin kuin metalliset lumiesteet rasittavat. Kuloja käytettäessä levyjä ei ole vielä koskaan rikkoutunut.

Lasikatteelle Kulot liimataan aina suoraan lasin pintaan, lasikatteella ruuvikiinnitys ei ole mahdollista.

Lumiesteen kiinnityspaikka katoilla !

Katoista riippuen lumiesteitä kiinnitetään lappeilla, sekä katon alareunaan ja usein myös useampaan muuhun kohtaan ylempänä katolla, varsinkin jos lapepituus on pitkä, tai jos katto on jyrkkä.

Katon alareunan lumieste kiinnitetään ohjeiden mukaan kantavan seinän päälle, tästä seuraan ongelmia varsinkin metallista lumiestettä käytettäessä.

Räystäät voivat joskus olla pitkiä, kantava seinä on metrin tai puolentoista metrin päässä katon alareunasta.

Metallinen lumieste katkaisee lumimassan katolla ja jakaa lumimassat kahteen eri osaan, lumiesteen alapuoleiseen ja yläpuoleiseen osaan.  Alaräystäällä kantavan seinän päällä oleva metallinen lumieste tiputtaa lunta lumiesteen alapuolelta, siitä on aiheutunut useita onnettomuuksia, autojen konepeltejä on rikkoutunut, lastenvaunuja lapsineen on joskus jäänyt lumiesteen alapuolelta pudonneen lumen alle vaatien kuolonuhreja.  Lumiesteen alapuolelta putoavasta lumesta osa jää aina myös räystäskouruun. Jos näin tapahtuu heti alkutalvesta, tai vaikka suojasäällä keskellä talvea, jäätyy tämä kouruun pudonnut sohjo kylmenevän sään aikana. Uuden lumisateen aikana katon alaosa peittyy taas lumen alle, seuraavan suojasään aikana ränni ei enää toimikkaan, vaan sulavedet kastelevat räystäslaudoituksia, jopa seiniä on kastunut tästä syystä. Tämän vian jatkuttua pitkään, räystäslautoja, jopa seinälaudoituksia on lahonnut, puhumattakaan vääntyneistä ränneistä.

Kulo Lumieste ei katkaise lumimassoja katolla, vaan sitoo ne ympärilleen, eikä lumiesteen alapuolelta pääse tippumaan lunta tai jäätä laisinkaan. Räystäskourut ovat puhtaita lumesta eikä räystäskourujen jäätymisestä ole niin suurta vaaraa kuin jos käytetään perinteisiä lumiesteitä.  Räystäskouruun voi kuitenkin kasaantua ns. höty / pulverilunta, mutta se sulaa kourussa vikkelästi suojasään aikana eritavalla kuin katolta pudonnut tiivis sohjolumi. Jos kouru on syksyllä jäänyt puhdistamatta ja kouru on täynnä lehtiroskaa, on räystään umpeenjäätyminen kuitenkin todennäköistä myös Kulo Lumiesteitä käytettäessä.

Seuraavassa kuvasarjassa esitämme havainnollisesti mitenkä lumi käyttäytyy lumen hiljakseen sulaessa katolta. Kuvasarjassa verrataan lumen sulamista katoilla, sekä metallisia, että Kulo Lumiesteitä käytettäessä.


Shell Huoltoasema (Nykyisin Neste) Kurikassa sai uudet Kulo Lumiesteet kuvan pitkälle sivulle 6.9.2010. Huoltamon katolta oli metalliset  lumiesteet rikkoutuneet edellisenä talvena !         

 


Aumakattoisen huoltamon lyhyillä sivuilla vanhat peltilumiesteet olivat kuitenkin vielä ehjiä ja niitä ei poistettu, vaan ne saivat jäädä paikoilleen. Kuva on otettu 19.11.2010 talven ensimmäisen suojasään aikana. 

 


Kuva otettu 29.1.2011 talven toisen suojasään aikana. Kuvasta näkee kuinka  perinteinen lumieste  katkaisee sulavan lumen lumiesteen yläpuoliseen  ja alapuoliseen osaan. Lumi ei pysy katolla lumiesteen alapuolella, vaan tippuu poikkeuksetta aina, siitä on aiheutunut useita onnettomuuksia, autojen konepeltejä on rikkoutunut, lastenvaunuja lapsineen on joskus jäänyt lumiesteen alapuolelta pudonneen lumen alle vaatien kuolonuhreja.​

Kuvista näkee myös kuinka lumiesteen alapuolelta putoavasta lumesta aina osa jää  räystäskouruun. Ilman jäähtyessä, ränniin jäänyt sohjolumi jäätyy kouruun ja ränni lakkaa toimimasta. Sulamisvedet alkavat kastelemaan räystäslaudoitusta uuden suojasään alkaessa,  jopa seinälaudoituksia on kostunut koska kouru on ollut vielä jäässä. Pitkään kestävä  kastuminen lahottaa niin räystäs kuin seinälautoja, joka taas voi johtaa rännien irtoamiseen, ym. ym.ym.


Katon vasenpuoli tiputtaa lunta lumiesteen alapuolelta, mutta oikea puoli ei tiputa

Kuva huoltamon pitkältä sivulta 29.1.2011 talven toisen suojasään ajalta. Lumet pysyvät huoltamon katolla aivan räystäskourulle asti. 

 

 

Kulo Lumiesteet eivät katkaise lumimassaa eri osiin, vaan vangitsee sen ympärilleen, eikä esteen alapuoleltakaan pääse putoamaan mitään, myös ränni on kuiva ja toimii koko talven.  Kuvassa katon oikeanpuoleiseella lappeella Kulo Lumiesteet ja vasemmalla metalliset esteet.

Talvi 2010-11 oli runsasluminen Kurikassa ja vasta huhtikuun puolessa välissä Shellin katto oli kokonaan sulanut lumesta.

Lyhyensivun esteet kestivät yhden talven pitempää kuin pitkänsivun, mutta särkyivät sulamisvaiheen lopussa. Kesällä 2011 myös lyhyen katon osa sai uudet Kulo Lumiesteet.                                                                                                                                                                         

Kulo esteet ovat toimineet Kurikassa kiitettävästi jo kymmenen talvea.

 

Lainsäädäntö​

img

Lumiesteet - Kattojen Turvavarusteet

Tässä ohjeessa esitellään ohjeita lumiesteistä. Näillä ohjeilla voidaanvarmistaa rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuutta.
Näitä ohjeita sovelletaan uudisrakentamisessa sekä käytössä olevien rakennusten kattojen turvavarusteiden suunnittelussa ja korjaamisessa
 

img

CE-merkin suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus nro 200920160829

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä myös facebook-sivujemme kautta:

facebook

 

Lumikuormat Suomessa ja Pohjoismaissa

Suomen lumikartta 
Avaa lumikartta  tästä 

Melkein reaaliaikainen lumikuormakartta SuomestaRuotsin lumikartta 
Avaa lumikartta  tästä